Νόμιμοι Όροι

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "artcube.gr", η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί προέκταση του Καταστήματος, Εργαστηρίου και Εκθεσιακού χώρου της Art Cube.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας "artcube.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το Εργαστήριο Κ. Καφύρης Ε.Ε. λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο "Art Cube" κατοχυρωμένο στο Εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών, που επίσης αποτελεί εμπορικό σήμα κατόπιν της κατοχύρωσης του στο Υπουργείο Εμπορίου (αριθ. σήματος). Το λογότυπο της Art Cube αποτελεί και αυτό, ιδιοκτησία του Εργαστηρίου Κορνίζας και της Art Cube, εφόσον είναι κι´αυτό κατοχυρωμένο σε εθνικό επίπεδο στο Υπουργείο Εμπορίου.

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Κύριος Κωνσταντίνος Καφύρης, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του πολυχώρου: kkafyris[at] artcube [dot] gr

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "artcube", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος η όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Το σήμα της Art Cube, που αποτελείται από την ονομασία κάθε αυτή, όπως και από το λογότυπο της, είναι κατατεθειμένα και κατοχυρωμένα ως εμπορικό σήμα στο Υπουργείο Εμπορίου, και ως διακριτικός τίτλος στο Επιμελητήριο Αθηνών. Προστατεύεται λοιπόν και αυτό από τις ίδιες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Art Cube, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των αντιγραφέντων τμημάτων.

Σε περίπτωση χρήσης τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά, πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιηθέντος τμήματος.

Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "artcube.gr", και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του.

Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Ιστοσελίδα της Art Cube, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved".

Επίσης δεν έχετε το δικαίωμα να εισάγετε με κανένα απολύτως μέσο, περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα της Art Cube, που να μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή έστω και την όψη της Ιστοσελίδας, ή και των δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, ή που θα μπορούσε να αλλάξει την δομή της ή και τα δημιουργήματα που εκτίθενται σε αυτήν.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, ή να μας επισημάνετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact[at] artcube [dot] gr και θα χαρούμε πολύ να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.