Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "artcube.gr", η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί προέκταση του Καταστήματος, Εργαστηρίου και Εκθεσιακού χώρου της Art Cube.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας "artcube.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το Εργαστήριο Κ. Καφύρης Ε.Ε. λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο "Art Cube" κατοχυρωμένο στο Εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών, που επίσης αποτελεί εμπορικό σήμα κατόπιν της κατοχύρωσης του στο Υπουργείο Εμπορίου (αριθ. σήματος). Το λογότυπο της Art Cube αποτελεί και αυτό, ιδιοκτησία του Εργαστηρίου Κορνίζας και της Art Cube, εφόσον είναι κι´αυτό κατοχυρωμένο σε εθνικό επίπεδο στο Υπουργείο Εμπορίου.

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Κύριος Κωνσταντίνος Καφύρης, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του πολυχώρου: kkafyris[at] artcube [dot] gr

Όροι Χρήσεως

Η ιστοσελίδα της "artcube.gr" καταβάλλει πάντα και συνεχώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της -παρόντα και επόμενα- να είναι χαρακτηριστικά για την μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, και ορθότητα τους. Σε καμμία απολύτως περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη της Art Cube, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της, με αφορμή την χρήση της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Art Cube είναι μία Ελληνική επιχείρηση, πρέπει λοιπόν να συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας artcube.gr, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών, για επίλυση της διαφοράς. Για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη.

Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το Διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Σύνδεσμοι ("Links")

Η Art Cube παραπέμπει και ενδέχεται να παραπέμπει και στο μέλλον, σε άλλες ιστοσελίδες υπό την μορφή συνδέσμων (links) σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας. Πράττει κατ´αυτόν τον τρόπο για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ή και για να αναγνωρίσει την προσφορά τρίτων στο έργο της. Παρέχοντας links στην ιστοσελίδα της, δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη της να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της.

Ωστόσο, δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Επίσης,η Art Cube δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί της διαθεσιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστόσελίδων -ή και οι εν λόγω σύνδεσμοι-, ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει σε περίπτωση που ο επισκέπτης τους, τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την μια ιστοσελίδα (artcube.gr) στην άλλη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Art Cube χρησιμοποιεί την φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας, όπως και στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας του web site, για να συγκεντρώσει δεδομένα που σχετίζονται με μερικούς από τους επισκέπτες της που της έχουν απευθύνει γραπτό μήνυμα χρησιμοποιώντας την. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στην επιχείρηση να απαντήσει με προσωπικό τρόπο στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σε βασικές πληροφορίες επαφής, μπορούν να ζητηθούν από τον χρήστη που επιθυμεί να απευθύνει γραπτό μήνυμα: ονοματεπώνυμο ή και εμπορική επωνυμία, ηλεκτρονική διεύθυνση, τομέας δραστηριοποίησης, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα και αριθμό φαξ.

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Όταν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα email στις διευθύνσεις που φαίνονται στην Ιστοσελίδα της Art Cube, το μήνυμα σας θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και το όνομα σας, ούτως ώστε η Art Cube να μπορέσει να σας απαντήσει, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε να μας κοινοποιήσετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης όλων των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατ´αυτόν τον τρόπο. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγουμε διατίθεται και προορίζεται σε αποκλειστική χρήση της Art Cube ή και των συνεργατών της.

Η Art Cube, ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη της Ιστοσελίδας της, με κανέναν τρίτο, εκτός και εάν της απευθυνθεί γραπτή και ειδική παράκληση από μέρους του ιδίου του χρήστη-κατόχου στοιχείων, που να της ζητάει ρητά να πράξει με αυτόν τον τρόπο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής πληροφοριών που αναφέρονται ονομαστικά σε εσάς, παρακαλούμε θερμά να αποστείλετε ένα email εξηγώντας το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact[at] artcube [dot] gr.